Books and Papers on Socio-Cultural Subjects by C.W. Rietdijk, D.Sci. [most titles in Dutch]


For an extensive bibliography of Rietdijk's works on physics, see:
Books, Papers and Contributions to Conference Proceedings on Physics by C.W. Rietdijk, D.Sci.
With an outline of Rietdijk's realistically four-dimensional theory on physics.


Books

1. Vooruitgang, cultuur en maatschappij, Leiden (Stafleu & Zn.) 1959 [on general socio-cultural matters, with special attention to the roles played by sexuality and neuroses].

2. Een filosofie voor het cybernetisch-biotechnische tijdperk, Assen (Van Gorcum & Comp.) 1967, second edition 1969 [emphasizes the role of techno-scientific advance in society and culture in general].

3. De contrarevolutie tegen de rede, Volumes 1 and 2, Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep) 1975-1977 [on various socio-cultural forces advancing or resisting reason and progress, and their interaction in several domains].

4. Experimenten met God, Brussels (Department Press and Publications of the Belgian Radio and Television) 1989 [a serious popular explanation of some intriguing phenomena in modern physics, and a discusion whether they might possibly have relevance to the paranormal and religious questions].

5. The Scientifization of Culture. Thoughts of a physicist on the techno-scientific revolution and the laws of progress, with an Introduction by H.J. Eysenck, Assen (Van Gorcum & Comp.) 1994 [see: The Scientifization of Culture].

6. Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek met een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus, Kampen (Kok Agora) 1997 [see: Wetenschap als Bevrijding].


Papers (a selection):

1. 'The function of the paranormal', Research Letter 8 (Oct. 1977) of the Parapsychology Laboratory of Utrecht University, pp. 40-59.

2. 'Some dysgenic tendencies in the Netherlands', The Mankind Quarterly, Vol. XXXVI, No. 1, Fall 1995, pp. 39-44.

3. 'Een rationalistische beschouwing over wil en ethiek', in: Handelingen van het zevenentwintigste Nederlandse Filologencongres, Groningen (Wolters) 1962, pp. 218-221.

4. 'Kulturele evolutie en seksuele bevrijding', Oost-West, 8e jaargang, nov./dec. 1969, pp. 407-411.

5. 'Over de rede, over het hogere en over gehalveerde rationaliteit', in: Rationalisme en mystiek, Congresverslag van Sectie 7 van het Congres ter gelegenheid van het 10e lustrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen, mei 1974, 12 pp.

6. 'Ideologie en wetenschap', Civis Mundi, 14e jaargang, juli 1975, pp. 151-158.

7. 'De mens: natuurprodukt en wetenschapsobject', in: R.C. Kwant (red.), Mensbeelden - filosofie in een pluriforme samenleving, Alphen a/d Rijn (Samsom) 1978, pp. 160-92.

8. 'Seksualiteit: ontwikkelingsgebied binnen in ons' [geschreven samen met M.L.A. Rietdijk-Helmer], Civis Mundi, 17e jaargang, mei 1978, pp. 115-121.

9. 'Wortels van het onbehagen' [boekbespreking van het gelijknamige werkje door Lod. S. Beuth, Kluwer, 1977], Civis Mundi, 17e jaargang, nov. 1978, pp. 273-279.

10. 'Het conservatisme van de hedendaagse progressieven, deel 1', Civis Mundi, 18e jaargang, mei 1979, pp. 106-119.

11. Idem, deel 2, Civis Mundi, 18e jaargang, juli 1979, pp. 152-163.

12. 'Hoe rationeel is het universum?', Restant VIII, 2, voorjaar 1980, pp. 131-138.

13. 'Na de nacht van de mandarijnen', Restant VIII, 4, winter 1980, pp. 25-47 [deze aflevering van Restant was grotendeels gewijd aan Rietdijks werk; in dit kader past zijn artikel].

14. 'Hoe objectief is NRC/Handelsblad?', Civis Mundi, 20e jaargang, mei 1981, met een weerwoord door drs A.S. Spoor; pp. 98-111.

15. 'Nivellering en relativisme. Antwoord op kritiek' [geuit in Restant VIII, 4], Restant IX, 2, zomer 1981, pp. 175-192.

16. 'Over literatuur, ideologie en wetenschap', Restant IX, 4, winter 1981, pp. 159-189.

17. 'Een opmerkelijk proefschrift over de Nederlandse dagbladpers' [boekbespreking van Krant en democratie; een studie naar politieke informatie in landelijke dagbladen, door Otto Scholten, VU Boekhandel/Uitgeverij, 1982], Civis Mundi, 22e jaargang, maart 1983, pp. 73-75.

18. 'De moderne fysica en de tegenstelling tussen integrale denkwijze en reductionisme', Civis Mundi, 23e jaargang, oct. 1984, pp. 163-171.

19. 'De gemiste kansen van CDA en VVD', Elseviers Magazine, 20 maart 1985, pp. 68-69.

20. 'De moderne fysica: suggestie van een verborgen werkelijkheid', Civis Mundi, 26e jaargang, juni 1987, pp. 74-81.

21. 'Conservatisme in een tijd van kunstmatige intelligentie en gemanipuleerde genen', Civis Mundi, 26e jaargang, sept. 1987, pp. 119-129.

22. 'Wetenschap en deconstructie: een logische en sociologische deconstructie van de deconstructiefilosofie', Restant XV, 4, winter 1987, pp. 39-56.

23. 'Het tekort van onze intelligentsia', De Vlaamse Gids, sept./okt. 1988, pp. 10-18.

24. 'Genenmanipulatie als bijdrage tot een betere samenleving', Civis Mundi, 29e jaargang, okt. 1990, pp. 140-144.

25. 'Techniek en samenleving', Civis Mundi, 31e jaargang, febr. 1992, pp. 25-28.

26. 'Drie demonstraties van geringe kiezersinvloed', Civis Mundi, 33e jaargang, febr. 1994, pp. 28-32.

27. 'Verdediging moderniteit tegen oude en nieuwe mandarijnen en manipulatievormen', in: S.W. Couwenberg [red.]: Westerse cultuur: model voor de hele wereld?, Kampen (Kok Agora) 1994, pp. 118-130.

28. 'Wie verbreekt het Grote Zwijgen?', Civis Mundi, 34e jaargang, maart 1995, pp. 94-100 [dit nummer van Civis Mundi was grotendeels gewijd aan Rietdijks werk; in dit kader past zijn bijdrage].

29. 'Elites: tussen voortrekkers en relatiocratieën', Civis Mundi, 35e jaargang, april 1996, pp. 75-81.

30. 'Vrijheid in de leegte: meer vragen dan antwoorden', Civis Mundi, 36e jaargang, jan. 1997, pp. 21-28.


Interviews

1. 'Het etiket progressief is lang niet altijd synoniem van een vooruitstrevende gezindheid', door Frank Stappaerts, Intermediair, 11 mei 1984, pp. 13-17.

2. 'Basisvorming roept verzet op bij gymnasia', door Remco Meijer, Elsevier, 16 maart 1991, pp. 16-18.

3. 'Dr. C.W. Rietdijk: Een rationalist die verder kijkt dan zijn neus lang is', door Kees Sluys, VPRO-Gids, 9-15 jan. 1993, pp. 6-9.

4. 'Er zijn te weinig aantrekkelijke mensen', door Hugo Camps, Elsevier, 17 sept. 1994, pp. 30-32.

5. 'Alledaagse waanzin', door Gerry van de List, HP/de Tijd, 30 mei 1997, pp. 48-52.Return to Mainpage

Access count: